Suzy

Idol Hàn xả stress: Suzy thì la hét, Tae Yeon nhuộm tóc, xỏ khuyên

Sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa chính là cách anh cả của EXO thường làm khi đối mặt với áp lực, căng